Volání: +31 318 636363 | E-mailem: info@intercol.nl

POSOUZENÍ TOXIKOLOGICKÝCH RIZIK

Intercol vyrábí lepidla pro potraviny, obaly a hračky.

Použití lepidla dětmi


Intercol vyvíjí a vyrábí lepidla na vodní bázi určená pro použití dětmi. V naší adhezivní formulaci můžeme kromě základních přísad použít také patentovaná aditiva. Potenciálně toxický
zbytky v příslušných koncentracích jsou proto také nepravděpodobné. Při mytí vodou se nepoužívají žádná těkavá rozpouštědla. Naše lepidla nejsou
považovány za akutně toxické orální cestou a nežádoucí účinky by byly nepravděpodobné v případě neúmyslného požití.

Kožní kontakt

Je nepravděpodobné, že by přímý kontakt s kůží nebo okem způsobil výrazné podráždění, a formulace pravděpodobně nebude mít za následek vyvolání nebo vyvolání senzibilizace kůže.
Výrobek je bezpečný pro lidské zdraví za podmínek normálního a předvídatelného použití Věk uživatele je 3 roky a více.

Kvalita lepidel na vodní bázi

Externí kontrola

Naše adheziva lze přezkoumat s ohledem na nebezpečí akutní a chronické toxicity a potenciální riziko způsobení nepříznivých účinků na zdraví uživatele za podmínek běžného používání a předvídatelného nesprávného použití. Recenze na
formulace zahrnuje obecnou systémovou toxicitu, karcinogenitu, eurotoxicitu, reprodukční a vývojovou toxicitu a senzibilizaci.

Lepidlo na vodní bázi pro řemeslné činnosti

Na základě informací o surovinách lepidlo neobsahuje látky, které by byly klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické. Žádná ze složek by nebyla spotřebiteli zakázána. Podle bezpečnostního listu není směs klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Základní přísady a
aditiva jsou především ta povolená pro použití v lepidlech na vodní bázi pro hračky, včetně konzervačního systému a změkčovadla. Složení je proto považováno za pravděpodobné, že splňuje požadavky na chemickou bezpečnost směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček za předpokladu, že jsou prováděny příslušné zkoušky k potvrzení dodržování specifických mezních hodnot relevantních pro výrobek. Mikrobiologická bezpečnost lepidla nebyla hodnocena.

Stránky

cs_CZCzech