Anrop: +31 318 636363 | E-post: info@intercol.nl

Mangel på råvarer påvirker den globale limindustrien

Anleggsstans i Europa og USA, samt sterkt begrenset kapasitet på sjø og land, påvirker tilgjengeligheten av råvarer for limproduksjon i et bredt spekter.

Texas Winterstorm som grunnårsak

Til tross for et bærekraftig forsyningsnettverk og lager i lagerlimene blir produsentene konfrontert med forsyningsflaskehalser for viktige råvarer og forløpere for lim som følge av nedleggelser av anlegget hos noen europeiske og amerikanske kjemiske produsenter.

Allerede før stormen var det mangel

Allerede før anlegget ble stengt, var tilgjengeligheten av viktige råvarer for limproduksjon begrenset. Utbruddet av vinteren i de sørlige statene i USA har ytterligere forverret situasjonen, og ført til tap av en stor andel av USAs raffinaderikapasitet og kjemisk produksjon der. Som et resultat har forsyningskjedene limindustrien blitt påvirket.

Hvor lenge forventes det mangel?

Ifølge estimater fra US Adhesives Association (ASC) vil det ta uker eller til og med måneder før forsyningskjedene inn og ut av USA er gjenopprettet.

Smeltelimråvarer

Lange ledetider

Situasjonen kompliseres ytterligere av dagens lange transporttider og begrenset tilgjengelighet av sjø- og landfraktkapasitet. I det globale råvaremarkedet har dette også en betydelig innvirkning på den nåværende forsyningssituasjonen i Europa og Asia.

Sider

nb_NONorwegian