Ring upp: +31 318 636363 | E-post: info@intercol.nl

Polymerdispersion för mattbindning

Intercol's har olika vattenhaltiga polymerdispersioner baserade på vinylacetat och eten. Den har utformats för specifika tillämpningar där en medium/ fast hand krävs. Dispersionslimet kombinerar mycket hög halt av fasta ämnen med låg viskositet. Detta möjliggör mycket höga fyllnadsbelastningar, vilket resulterar i limformuleringar med
höga fasta halter på 80 procent eller ännu högre. Limet är fritt från tillsatta organiska lösningsmedel,
mjukgörare och formaldehydgivare.

Mattspridande polymerdispersioner

Avancerade emulsioner för mattbaksida och beläggning

Intercol tillverkar vinylbaserade emulsionslim och polymerer för olika applikationer inom mattindustrin. Våra vinylacetat- och etenlim är kundspecifika och kundprocessoptimerade.  

Våra lim är designade för mattillverkningsindustrin. Våra emulsioner kan användas i många olika typer av mattor inklusive:

  • vävd och nålfilt
  • tofsad
  • bilmatta
  • halkfria mattor
  • konstgjort gräs

Intercols vattenbaserade lim kan hjälpa till att uppfylla kritiska kvalitetskrav med mattbaksim: s

  • delaminationsstyrka
  • tofsbindningsstyrka
  • minskad brandfarlighet och rökutsläpp
  • låg lukt

Våra VAE -baserade lim erbjuder rena maskiner. Hög fyllnadstolerans och är kompatibla med styren-butadien (SB) latices.

Sidor

sv_SESwedish