Anrop: +31 318 636363 | E-post: info@intercol.nl

Hvordan integrere smeltelim perfekt i produksjonsprosessen

Smeltelim brukes ofte i emballasjeapplikasjoner. Hovedfordelen er at den gir en rask pålitelig obligasjon. Det muliggjør høy effektivitet i produksjonsprosesser på grunn av sin minimale tørketid og umiddelbar videreforedling av ferdige varer.

Enkel å automatisere

Fordi det enkelt integreres i en automatisert prosess, brukes smeltelim ofte i emballasjeindustrien. Og det som absolutt ikke er uviktig, er at smeltelim er fri for løsemidler og derfor bedre for miljøet og for helsen til mennesker som kommer i kontakt med dem.

Automatisert smeltetesting

Hvorfor Hot Melt er flott for emballasje

Smeltelim brukes til små detaljerte kartonger til tunge emballasjekasser. Fordi de forskjellige limformlene som er tilgjengelige, praktisk talt alle applikasjoner er dekket. Varmesmeltelim har ikke bare høy varmebestandighet, men gir også gode bindinger ved lave temperaturer så lave som -40C og fuktige omgivelser. Emballasjekvaliteter dekker et bredt utvalg av underlag, den kan feste seg til alle typer papir, kartong og plast. Smeltelim er tilgjengelig i kostnadseffektive bulkmengder.

Sider

nb_NONorwegian