Połączenie: +31 318 636363 | E-mail: info@intercol.nl

Promotory adhezji

Promotory adhezji są często podstawowymi składnikami klejów, powłok i preparatów uszczelniających na bazie wody. Dzięki naszemu doświadczeniu w mieszaniu mieszanek hybrydowych łączymy funkcjonalność standardowych klejów na bazie wody z reaktywnymi dodatkami. Promotory adhezji mogą również działać jako mostki molekularne między polimerami organicznymi a materiałami nieorganicznymi.

Stosowanie promotorów adhezji może być skomplikowane, dział badawczo-rozwojowy firmy Intercol jest dostępny dla produkcji odpłatnej i opracowywania produktów specyficznych dla klienta. Konkretne potrzeby mogą być następujące:

Badanie promotorów przyczepności na właściwościach maszynowych
  • Zwiększenie przyczepności do różnych podłoży
  • Poprawa stabilności przechowywania preparatów
  • Zapobiegaj przedwczesnemu utwardzaniu
  • Katalizuj reakcje utwardzania
  • Poprawić właściwości fizyczne i mechaniczne preparatów wypełnionych i wzmocnionych
  • Zwiększ odporność chemiczną utwardzonych produktów

W celu zwiększenia adhezji, niektóre promotory adhezji migrują nawet do granicy linii wiązania, a następnie tworzą sieć między podłożem a siecią utwardzającego się polimeru preparatu. Najczęściej stosowanymi promotorami adhezji są akrylany, plastyfikatory, amino-, epoksydowe- i metakryloksysilany.

Strony

pl_PLPolish